Angvstia Nr. 15

Cuprins – Table of Contents

Istorie – History

 1. Dr. Gelu Neamţu, 15 martie şi românii ardeleni – 15th of March 1848 and the transylvanian romanians
 2. Drd. Vasile Lechinţan, Românii, maghiarii şi revoluţia de la 1848 în Scaunul Arieş – Romanians, Hungarians and the Revolution of 1848-1849 in Arieş District
 3. Pr. Dr. Florin Bengean, Elogiu cărturarului Vasile Netea pentru marele mitropolit al Ardealului Andrei Şaguna – A praise of Vasile Netea scholar for the Great Metropolitan Bishop of Transylvania, Andrei Şaguna
 4. Dr. Constantin Catrina, In memoriam Dimitrie Cunţan (1837-1910)
 5. Dr. Mircea Măran, Personalităţi ardelene în localităţile Banatului Sârbesc – Some personalities, originating from Transylvania, in the settlements of Serbian Banat
 6. Ana Grama, Profesorul Dumitru Purece (1880-1928) – School-master Dumitru Purice (1880-1928) From the gallery of thousands of local personalities which served the romanian nation
 7. Nicolae Balint, Aspecte referitoare la activitatea unor instanţe judecătoreşti mureşene, în primii ani după Marea Unire de la 1918 – Facts regarding the activity of some local courts from Mureş District in the first years after the Great Union from 1918
 8. Lec. univ. dr. Aurelian Chistol, Relaţii româno-ungare în perioada guvernării Goga-Cuza (28 decembrie 1937 – 10 februarie 1938) – The romanian-hungarian relations during the Goga- Cuza government (28th of Decembre 1937 – 10th of February 1938)
 9. Drd. Sebastian Rusu, Guvernul Goga-Cuza și pregătirea alegerilor din martie 1938 – Goga- Cuza gouvernment and the prepare of the elections from 1938
 10. Prof. univ. dr. Ioan Giurca, drd. Cosmin Zaharia, Poziţia minorităţii maghiare faţă de statul român, în perioada 1938-1940, în viziunea Consiliului de Miniştri – The Hungarian Minority’s Position on the Romanian State, between 1938-1940, as envisioned by the Ministry Counsel
 11. Pr. Dr. Dorel Man, Pastorala „de la inimă la inimă”, din octombrie 1940, a episcopului Nicolae Colan – The pastoral letter „From heart to heart”, in October 1940, Bishop Nicolae Colan- 70 years after the Vienna Dictate
 12. Dr. Alin Spânu, Articole referitoare la Dictatul de la Viena reţinute de la publicare‚ de către cenzura vremii – Articles concernant le diktat de Vienne retenues à la publication par la censure de la période
 13. Prof. univ. dr. Ion Giurcă, Drd. Daniel Bar, Aspecte generale şi specifice privind refugiaţii din teritoriile cedate în anul 1940 – General and specific aspects regarding the refugees from the ceded teritories in 1940
 14. Dr. Alin Spânu, Propaganda revizionistă ungară în mass-media şi contrapropaganda românească în analiza Secţiei a II-a Informaţii (mai-iunie 1941) – La propagande hongroie révisionniste dans les médias et la contrepropagande roumaine dans l’analyse de la Section d’information II (mai-juin 1941)
 15. Dr. Alin Spânu, Polemica dintre Iuliu Maniu şi Valer Pop asupra Dictatului de la Viena în analiza Serviciului Special de Informaţii (1942) – The polemic between Iuliu Maniu and Valer Pop concerning the Vienna Dictate analysis the Intelligence Special Service
 16. Dr. Ioan Lăcătuşu, Vasile Stancu, Mărturii documentare despre românii din Județul Treiscaune refugiaţi şi expulzaţi în urma Dictatului de la Viena – Documentary testimonies about the romanians from the Treiscaune County refugees and expelled after the Diktate from Vienna
 17. Dr. Liviu Boar, Documente privind naţionalizarea de la 11 iunie 1948 în fostul judeţ Mureş – Documents about the nationalization from 11th of June 1948 in the former Mureş County
 18. Dr. Valentin Vasile, Staţiunile balneoclimaterice din sud –estul Transilvaniei în sintezele informative ale Securităţii (1951) – South-east Transylvanian SPAs in the Intelligence Service Reports (1951)
 19. Dr. Ioan Lăcătuşu, Adevărul despre Cimitirul Eroilor din Sfântu Gheorghe, în lumina documentelor de arhivă – The truth about the Heroes Cemetery from Saint George City, in the light of archive documents
 20. Dr. Luminiţa Cornea, Romulus Cioflec – paralele în timp şi spaţiu – Romulus Cioflec – parallels in time and space
 21. Dr. Nicolae Bucur, Domnu’ Trandafir în viziune harghiteană – Profesorul Gheorghe Afloarei (II) – Mister Trandafir in Harghita style – teacher Gheorghe Afloarei (II)
 22. Cristian Crişan, Mărturii documentare şi fotografice despre inundaţiile din anii 1970, 1984 şi 1988 care au avut loc pe teritoriul judeţului Covasna – Photographic and documentary aspects about the floods from Covasna District in 1970, 1984 and 1988

Sociologie – Sociology

 1. Dr. Traian Pleşca, Naţiunea – Matrix Humanitas – Nation – Matrix Humanitas
 2. Dr. Traian Chindea, Comentarii referitoare la drepturile minorităţilor naţionale şi protejarea acestora prin reglementări europene – Comments regarding the rights of national minorities
  and their protection through European regulations
 3. Dr. Codrin Munteanu, Consideraţii generale referitoare la proiectul de lege privind Statutul minorităţilor naţionale din România – General considerations regarding the draft bill of
  National Minorities Status from Romania
 4. Maria Stoica, Impactul educaţiei umaniste asupra tinerei generaţii – L’impact de l’éducation humaniste sur la jeune génération
 5. Prof. univ. dr. Radu Baltasiu, Slăbirea comunităţii româneşti din Harghita-Covasna (I) – The weakenning of romanian community from Harghita-Covasna (I)

Cronica activităţii

 1. Cronica activităţii Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” pe anul 2010, Dr. Ioan Lăcătuşu, Pr. Dr. Ciprian Ioan Staicu, Erich Mihail Broanăr
 2. Cronica activităţii Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” pe anul 2011, Dr. Ioan Lăcătuşu, Pr. Dr. Ciprian Ioan Staicu, Erich Mihail Broanăr

Recenzii

 1. Între ştiinţă şi politică. Fritz Valjavec şi corespondenţii săi români (1935-1944), de Stelian Mândruţ şi Rudolf Graf (Petre Ţurlea)
 2. O candelă în Carpaţi. 15 ani de la înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei (Erich-Mihail Broanăr)
 3. Administraţia publică teritorială, de Codrin Munteanu (Ioan Lăcătuşu)
 4. Ctitorii de lumină, Ctitorii dăinuitoare, de Emil Pop, Valeria Pop, Editura Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2011 (Nicolae Bucur)
 5. Românii în dezbaterile Congresului secuiesc din 1902. Premise, deziderate şi reverberaţii (Erich-Mihail Broanăr)
 6. Colecţia „Profesioniştii noştri” (Vasile Lechinţan)

Lista autorilor