Angvstia Nr. 14

Cuprins – Table of Contents

ARHEOLOGIE (Archaeology)
Preistorie (Prehistoric Age)

 1. ADELA KOVÁCS, Statistic analysis on the Neolithic and Eneolithc shrine hearts from
  south-eastern Europe / Analiza tipologică a vetrelor din sanctuarele neolitice şi eneolitice
  din sud-estul Europei
 2. GHEORGHE LAZAROVICI, CORNELIA MAGDA LAZAROVICI, Despre fazele A1 ale grupelor Ariuşd şi Cucuteni / About the A1 phases of the Ariuşd and Cucuteni groups
 3. DAN BUZEA, Vase cu decor floral descoperite la Păuleni Ciuc – Ciomortan, jud. Harghita. Cultura Cucuteni-Ariuşd / Vessels with floral decoration discovered at Păuleni Ciuc
  – Ciomortan, Harghita County
 4. DAN BUZEA, ADELA KOVÁCS, Pintadere descoperite la Păuleni Ciuc „Dâmbul Cetăţii”, judeţul Harghita din cultura Ariuşd-Cucuteni / Stamp seals discovered at Păuleni Ciuc „Dâmbul Cetăţii” (Castle Hill), Harghita County, from Ariuşd-Cucuteni culture
 5. CORNELIU BELDIMAN, DIANA MARIA STANCS, Date asupra industriei materiilor dure animale aparţinând culturii Cucuteni-Ariuşd descoperită în aşezarea de la Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita / Data regarding the Cucuteni-Ariuşd bone and antler industry discovered in the Păuleni-Ciuc – “Dâmbul Cetăţii” site, Harghita County
 6. VALERIU CAVRUC, ANTHONY HARDING, cu contribuţii: DAN BUZEA, ADELA KOVÁCS, GEORGE G. MARINESCU, TOMASZ WAŻNY, RICHARD BRUNNING, A.G. BROWN, Cercetările privind exploatarea sării în nord-estul Transilvaniei (2006-2010). Raport preliminar / The researches on salt exploitation in north-eastern Transylvania (2006-2010). Preliminary report
 7. DAN BUZEA, Experimentul „Troaca” / „Trough” experiment
 8. IONEL POPA, ANCA SEMENIUC, Particularităţi privind compoziţia speciilor lemnoase identificate în şantierul arheologic de la Băile Figa, Beclean, jud. Bistriţa-Năsăud / Particular features in the composition of the wood species identified at the archaeological excavation Băile Figa, Beclean, Bistriţa-Năsăud County
 9. CRISTIAN SCHUSTER, ION TUŢULESCU, IONUŢ DUMITRESCU, Câteva gânduri cu privire la exploatarea sării în nord-estul Olteniei. Din preistorie şi până în epoca modernă / Einige Gedanken hinsichtlich der Salzförderung im Nordosten Olteniens. Von der Vorgeschichte bis zur Modernen Zeit
 10. ROXANA MUNTEANU, Reconsiderarea unei descoperiri funerare – mormântul de la Poian, jud. Covasna / The re-evaluation of a funerar discovery: Poian burial, Covasna County
 11. MARIAN COSAC, GEORGE MURĂTOREANU, RODICA ION, TIBERIU MUSCA, ALEXANDRU RADU, Utilizarea bitumului la fixarea în suport a unor utilaje litice din perioada timpurie a Epocii Bronzului din Subcarpaţii de Curbură / The use of Bitumen as adhesive for hafting some lithic tools in Early Bronze Age, in the Curvature Sub-Carpathians area
 12. ADRIAN SOCACI, O piesă inedită din bronz descoperită la Beclean (jud. Bistriţa-Năsăud) / Une pièce inedite en bronze découverte à Beclean (département de Bistriţa-Năsăud)

Epoca Dacică (Dacian Age)

 1. ALEXANDRU VULPE, Impactul cercetării civilizaţiei geto-dacice asupra societăţii contemporane / Geto-Dacian civilization research impact on the contemporary society
 2. VASILE URSACHI, Cetatea dacică de la Brad în contextul culturii materiale şi spirituale ale dacilor est-carpatici / The dacian fortress from Brad in connection with the material and spiritual values of the est-carpathian dacians
 3. FLOREA COSTEA, Omul. Piatra. Timpul. Puterea. Studiu de caz: Defileul Oltului din Munţii Perşani / L’Homme. La pierre. Les temps. Le pouvoir. Etude du cas: Le défile d’Olt du Monts Perşani

Epoca Romană (Roman Age)

 1. RADU ZĂGREANU, CLAUDIU IOV, Noi monumente sculpturale din zona Porolissum / Sculptural monuments from Porolissum area
 2. RADU ZĂGREANU, Roman Stonework: An Archaeological Experiment / Sculptura romană: un experiment arheologic
 3. SORANA ARDELEAN, Locuinţele C1 şi C2 din strada Victor Deleu din Cluj-Napoca. Încercare de încadrare tipologică / Houses C1 and C2 on the Victor Deleu Street from Cluj-Napoca. Typological fitting attempt
 4. MARIUS ARDELEAN, Structura statistică a pieselor de armament descoperite in bazinul Tisei superioare (sec. II-III p. Chr.) / The statistic structure of the weaponry discovered in the Upper Tisza basin (2nd–3rd centuries a. Chr.)

ARHEOMETRIE (Archaeometry)

 1. IRINA OBERLÄNDER TÎRNOVEANU, Proiecte de arheologie aeriană în România / Aerial Archaeology Projects in Romania
 2. RAYMOND B. WHITLOW, A Preliminary Report of the Geographic Information Systems Research at the site of Păuleni Ciuc, Harghita County, Romania / Raport preliminar asupra cercetărilor cu GIS (sisteme de informaţii geografice) la situl Păuleni-Ciuc, judeţul Harghita, România
 3. DAN ȘTEFAN, MARIA-MAGDALENA ȘTEFAN, CĂTĂLIN CONSTANTIN, Studiul geomagnetic al fortificaţiilor din epoca bronzului de la Păuleni Ciuc – Ciomortan “Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita / The geomagnetic study of the Bronze Age fortifications from Păuleni Ciuc – Ciomortan “Dâmbul Cetăţii” (Castle Hill), Harghita county
 4. ZOIA MAXIM, CEZARA VOICA, Rezultatele analizelor izotopice ale unor fragmente ceramice Neo-Eneolitice din Transilvania / The results of the isotopic analysis applied to Neo-Eneolithic ceramic fragments from Transylvania

ETNOGRAFIE (Etnography)

 1. DOINA CIOBANU, Sarea, aliment, conservant şi hrană ritualică / Salt – nourishment, presevative and ritual food
 2. NICOLAE BUCUR, Colecţiile de cahle din muzeele harghitene / Collection of Glazed Tiles in the Museums of Harghita County
 3. DOINA DOBREANU, Mărturie făcută în 1973 de Vasile Dobrean (1897-1982), din comuna Subcetate, judeţul Harghita, în grai românesc autentic, despre păduritul şi plutăritul practicate pe Valea Mureşului Superior, în prima jumătate a secolului al XX-lea / L’exploitation forestière faite dans les monts de Călimani, Gurghiu, Giurgeu pendant les premiers décennies du XX-e siècle à l’aide des villageois de la région de la vallée Supérieure de la rivière Mureş
 4. DOREL MARC, Izvoare etnografice surprinse în conscripţii urbariale de la 1785. Ocupaţiile şi veniturile (Beneficia) satelor de pe Mureşul Superior şi Valea Gurghiului, comitatul Turda / Sources ethnographiques surpris dans la Conscriptions urbariale de 1785. Les professions et les revenus (Beneficia) des villages sur le Mureş Supérieur et sur la Vallée de Gurghiu, comté de Turda

EDUCAŢIE MUZEALĂ (Museum education)

 1. ANDREA DEÁK, CRISTINA FELEA, Proiectul de educaţie muzeală „Rainbow. Alunecând pe curcubeul cultural ajungem la voi” / „Rainbow – We arrive to you on the wings of the cultural rainbow!”. A museum education project
 2. DAN BUZEA, ALEXANDRA CÎRLĂNESCU, „Oamenii Sării”. Tabăra de Arheologie Experimentală de la Beclean – Băile Figa, jud. Bistriţa-Năsăud – 2010 / „The people of salt”. Experimental Archaeological Camp at Beclean – Băile Figa, Bistriţa-Năsăud County
 3. DAN BUZEA, ALEXANDRA CÎRLĂNESCU, ANDREA DEÁK, BJÖRN BRIEWIG, Tabăra de Arheologie Experimentală Păuleni Ciuc – Ciomortan, jud. Harghita, 09-30 august 2009 / The Experimental Archaeological Camp from Păuleni Ciuc – Ciomortan, jud. Harghita, 09-30 august 2009
 4. ANCA MARIA BUZEA, CORINA MOCANU IRIMIŢĂ, „Micii Muzeografi”. Detalii din proiect / „The little museologists”. Project details

RECENZII (Book reviews)

 1. ADELA KOVÁCS: P.F. BIEHL, Y. YA. RASSAMAKIN (eds.), Import and Imitation in Archaeology, Schriften des Zentrums Für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, Herausgegeben von François Bertemes und Andreas Furtwängler, Beier&Beran, Langenweiβbach, 2008
 2. ENEA SERGIU: GEORGE BODI, Hoiseşti, La pod. O aşezare cucuteniană pe valea Bahluiului, Iaşi, 2010

CRONICA ACTIVITĂŢII

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE (Bibliographical abbreviations)

LISTA AUTORILOR (Authors list)