Angvstia Nr. 10

Cuprins – Table of Contents

ISTORIE (HISTORY)

 1. Vigh Bela, Răspândirea calvinismului în Transilvania secolului al XVI-lea
  (Der Enfaltung der Kalvinismus aus Siebenburgen im 16ten Jahrhundert)
 2. Tudoran Raluca, Conscriptia de la 1785 în Scaunul Trei Scaune (The Conscription from 1785 in Trei Scaune)
 3. Lechinţan Vasile, Limba română în viata sccuilor de-a lungul secolelor (până în 1918, de la M la Z) (The Romanian language within the Life of the Seckers (until 1918, from M to Z))
 4. Mihu Elena, Protopopul Nicolae Ghiaja din Palos în evenimentele revoluţionare din 1848- 1849 (Nicolae Cihiaja Archpriest from Palos in the Revolutionary Events from 1848-1849)
 5. Ranca Ioan, Românii de pe graniţa cu Moldova în timpul revoluţiei de la 1848- 1849
  (The Romaniam at the Border with Moldavia during the Revolution at 1848-1849)
 6. Hancu Ana, Aspecte ale situatiei clerului greco-catol din protopopiatul Tg. Mureș în primii ani după revoluţia de la 1848-1849) (Aspects of the Greco-Catholic Clergy’s Situation in Târgu-Mures-Mureș Archpriestry, after the Revolution from1848-1849)
 7. Grama Ana, Familia sibiană a lui Ioan Florian (1829-1894) preşedinte al Tribunalului regesc din Odorheiul Secuiesc (Ioan Flmian (1829-1894), President of the Royal Court from Odorheiu Secuiesc. His family from Sibiu)
 8. Dohozi Milandolina Beatrice, Contribuţii la istoricul Parohiei Ortodoxe Toplița – secolul al XIX-lea (Contributions to the History of the Ortodox Parish from Toplița in the XIXth century)
 9. Pinca Petru, Episcopul Justinian Teculescu (1865-1932). Pagini din viața și activitatea sa
  (Bishop Justinian Teculescu ( 1865-1932): Pages of his Life and Activity)
 10. Pentelescu Aurei, Preda Gavril, Justinian Teculescu – primul episcop al Armatei Române.
  Documente inedite (Justinian Teculescu -The First Bishop of the Romanian Army. Unpublished Docwnents)
 11. Lazăr Costel Cristian, Contributii privind istoria bisericii din Voșlobeni, la sfârsitul sec. XIX și începutul sec. XX. (Contributions to the history of the Church from Voşlobeni, of the XIXth century and the begining of the XXth century)
 12. Stancu Vasile, Activitatea desfăsurată de Centrul de iniţiere al organizatiei “Straja Țării”
  din Sf. Gheorghe, reflectată în Buletinul Astrei al Despărtământului Central al Județului
  Trei Scaune (The Activity of the Centre of Initiation of the “Straja Țării” Organisation from Sf. Gheorghe, reflected in the Astra Bulletin of the Central Division of Trei Scaune District)
 13. Crişan Cristian, Un chestionar cu valoare monografică, din anul 1937, referitor la localităţile din plasa Buzăul ardelean (A Questionnaire with Monographic Valuefrom 1937, Regarding the Localities from Buzâul Ardelean)
 14. Spânu Alexandru Alin, Serviciul Special de Informații atenționează: Revizionism maghiar
  sub cupola Bisericii (1941) (Special Intelligence Service Warns: Hungarian Revisionism under the Church’s Cover (1941))
 15. Şandru Dumitru, Administraţia din nord-vestul Transilvaniei de după 23 august 1944
  (The administration in nord-western Transylvania after august 23, 1944)
 16. Talambă Daniel, Maghiarii în viaţa politică românească în perioada 1944 – 1948 (Hungarians in Romania’s political live between 1944-1948))
 17. Petcu Adrian Nicolae, Un slujitor al Ortodoxiei și neamului românesc: părintele Aurel Negoescu (A Servant of Orthodoxy and of the Romanian Nation: Priest Aurel Negoescu)
 18. Completări la bibliografie mitropolitului cărturar Nicolae Colan (Completion to Scholar Bishop Nicolae Colan’s Bibliography)
 19. Din poeziile veteranului de război din Reghin, Ilie Halațiu (Des poesies du veteran de guerre Ilie Halațiu de Reghin)
 20. Monumente comemorative ale eroilor neamului din judeţele Harghita şi Covasna (Memorial Monuments of National Heroes from Covasna and Harghita Districts)
 21. Noile steme ale localităţilor din judeţul Covasna (The new Blazons of the Localities from Covasna County)
 22. Revista ECOU – istoric, realizări, perspective (The ECOU Magazine – History, Accomplishments, Perspectives)

SOCIOLOGIE (SOCIOLOGY)

 1. Prezent şi perspective ale relaţiilor româno-maghiare din Harghita şi Covasna. Un studiu calitativ asupra elitelor locale (Present and Perspectives of Romanian – Hungarian Relationships in Harghita and Covasna. A Qualitative Study upon Local Elite)
 2. Aspecte ale contactului dintre culturi în judeţele Covasna şi Harghita (Aspects of tbe Contact between Cultures in Covasna and Harghita Counties)
 3. Aspecte ale educaţiei multiculturale în liceele din Sfântu Gheorghe (Aspects of multicultural education in Covasna County)

CRONICA ACTIVITĂȚII

 • Ioan Lăcătușu, Broanăr Erich-Mihail, Cronica activităţii Centrului Eclesiastic de Documentare “Mitrolopit Nicolae Colan”

RECENZII

 1. Vasile Lechinţan, Gyula Kristo, ”Ardealul timpuriu (895-1324)” Szeged, 2004
 2. Vasile Gotea, Ilie Şandru, “0 stafie bântuie prin Ardeal”, Sf. Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2005
 3. Ioan Lăcătușu, Atlasul localităţilor judeţului Covasna, Cluj-Napoca, Editura SUNCART, 2005
 4. Ioan Lăcătușu, Vasile Lechinţan, “Oficiali de stat români din ‘Iransilvania (1368-1918)” Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2003
 5. Valentin Istrate, Liviu Boar, “Românii din scaunele Ciuc, Giurgeu şi Casin În secolul al XIX-lea” Tg. Mureş, Editura Uniwsitătii ·’Petru Maior”, 2005
 6. Ilie Șandru, Nicu Vrabie, “Sub semnul eternităţii” Sf. Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2004
 7. Ioan Lăcătușu, Petre Țurlea “Transilvania de Nord-Est. 1944-1952” Bucureşti, Editura România Pur şi Simplu, 2005

Lista autorilor