Angvstia Nr. 09

Cuprins – Table of Contents

CUVÂNT ÎNAINTE (FOREWORD)

 • Gorgoi Mihail, Muzeul Carpatilor Răsăriteni, o institutie de importantă naţională (The Museum of Ea stern Carpathians, an Institut ion of National lmportance)

ARHEOLOGIE (ARCHAEOLOGY)

 1. Schuster Cristian, Prahistorische Boote/Schiffe im nordlichen Balkanraum. Erwagungen zu ihren Abbildungen (Amharcaţiuni/ bărci preistorice în spaţiul nord-balcanic. Unele precizări cu privire la reprezentările lor)
 2. Buzea Dan, Lazarovici Gheorghe, Descoperirile Cucuteni – Ariuşd de la Păuleni Ciuc-Ciomortan “Dâmbul Cetăţii”. Campaniile 2003 – 2005. Raport preliminar (The Cucuteni-A1iusd Discoveries from Păuleni Ciuc-Ciomortan “Dâmbul Cetăţii”. 2003 – 2005 Campaigns. Preliminmy Rep0rt)
 3. Haimovici Sergiu, Caracterizarea arheozoologică a unor resturi faunistice din aşezarea de la Malnaş Băi (Cultura Ariuşd) (La caracterisation archeozoologique des restes de l’etablissement de Malnaş Băi (Culture Ariuşd))
 4. Haimovici Sergiu, Studiul resturilor animaliere din aşezarea de cultură Ariuşd de la Turia, situl “Piciorul bisericii” (L’etude de restes animaliers de l’etahlissement de Culture Ariuşd de Turia, le site “Piciond bisericii”)
 5. Kacso Carol, Stand der Urnenfelderforschung in Rumanien (Stadiul cercetării Culturii câmpurilor de urne în România)
 6. Meșter Mihai, Pop Daniela, Lazarovici Gheorghe, Rindea Diana, Mintiu-Gherlei –
  Campania 2000. Raport arheologic (Mintiu-Gherlei Archaeological Site. 2000 Campaign)
 7. Cavruc Valeriu, Buzea Dan, Vestigiile dacice timpurii de la Olteni. Raport preliminar
  (The Early Dacian Evidence from Olteni. The Preliminary Report)
 8. Iaroslavschi Eugen, Siderurgie dacică în Carpatii Orientali (Siderurgie dacique dans les Cmpates Orientau)
 9. Janovits Istvan, Noi descoperiri arheologice de la Albiş, com. Cernat (jud. Covasna)
  (New Archaeological Discoveries from Albiş, Cernat Parrish (Covasna County))
 10. Gheorghiu Gabriela, Un modiolus descoperit în cetatea dacică de la Costeşti-Cetățuie
  (jud. Hunedoara) (Ein in der Dakischen Befestigung von Costeşti-Cetăţuie (Kr. Hunedoara)
  Entdeckter Modiolus)
 11. Rindea Diana, Aşezarea dacică de la Covasna. Studiu arheozoologic preliminar (The Dacian Settlement from Covasna. The Archaeo-zoological Preliminary Study)
 12. Istrate Angel, Castelul Miko din Olteni, jud. Covasna (cercetări arheologice) (Miko Manor House from Olteni, Covasna district. Archaeological surveys)
 13. Chiricescu Andrea, Ruzea Dan Lucian, Repertoriul fântânilor de apă sărată și a
  descoperirilor arheologice de pe Valea Homoroadelor (The brine wells and archaeological discoveries repertory on the Homoroade Valley)

ETNOGRAFIE (ETHNOGRAPHY)

 1. Avram Sultana, Sarea – tradiție, simbol și ritual (The Salt – Tradition, Symhol and Ritual)
 2. Ichim Dorinel, Chiricescu Andrea, Noi cercetări etnografice privind exploatarea
  preindustrială a sării în estul Transilvaniei, zona Reghin, judetul Mureș (New Ethnographical Researches Regarding the Pre-industrial Exploitation of Salt in Eastem Transylvania, in the Reghin Area, Mures County)
 3. Marc Dorel, Marc Livia, Cercetare etnografică privind exploatarea, comerţul tradițional și utilizarea sării în zona Mureșului Superior și valea Gurghiului (Ethnographical Investigation Regarding the Exploitation, Trade and Use of Salt in the Upper Course of the Mureş Area and in the Gurghiu Valley)
 4. Marc Dorel, Sisteme de transport și comerţ tradiţional în zona Mureșului Superior: plutăritul Tradițional (Transportation and Trade Systems in the Upper Mures area: the Rafting)
 5. Dobrean Doina, Elemente specifice ale graiului românesc din Subcetate (Particularites de la langage roumain de village Subcetate)
 6. Dobrean Doina, Universul satului românesc de munte oglindit în creaţia populară.
  Subcetate-Mures, judetul Harghita (L’univers de village roumain en visage dans la folklore. Subcetate-Mureş, departement Harghita)
 7. Botoroagă-Bercu Dana, Toponimia și graiul din comuna Zăbala, judeţul Covasna (The Toponimy and Language from Zăbala village, Covasna County)
 8. Matei Truţă Florina, Însemnări pe marginea unor culegeri de folclor muzical din zona
  Topliţa – judeţul Harghita (Notes on some Musical Folklore Collections from the Are a of Toplita)
 9. Matei Truţă Florina, Folclor muzical din zona etnoculturală Topliţa. Consideraţii privind
  muzica de joc (Musical Folklore in the Ethnocultural Arca of Topliţa. Considerations upon the
  Dancing Music)
 10. Ploşnea Nicoleta, Icoana, mărturie a credinței și trăirii ortodoxe a țăranului-preot din Ardeal (L’icone, temolgnage de la croyance et de la vie orthodoxe du paysan-pretre de Transilvanie)
 11. Catrina Constantin, Folcloristul N. I. Dumitrașcu (Folklorist N. I. Dumitraşcu)

RECENZIE (REVIEW)

 • Ciută Marius-Mihai, Începuturile neoliticului timpuriu în spaţiul intracarpatic
  transilvănean, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2005 (Dan Lucian Buzea)

CRONICA ACTIVITĂŢII

 1. Chiricescu Andrea, Cotruţă Mirela, Buzea Dan, Cronica activităţii Muzeului Carpaţilor Răsăriteni pe anii 2004 – 2005.
 2. Chiricescu Andrea, Ichim Dorinel, Muzeul Etnografic Poiana Sărată
 3. Marc Dorel, Marc Livia, Muzeul Oltului și Mureșului Superior. Gânduri la început
  de drum sau nevoia de muzeu ca de o casă a mostenirii noastre culturale

PRESCURTĂRI BIBLIOGRAFICE (BIBLIOCRAPHICAL ABBREVIATIONS)

LISTA AUTORILOR (LIST OF AUTHORS)