Angvstia Nr. 08

Cuprins – Table of Contents 

ISTORIE (HISTORY)

 1. Florin Tălmăcian, Relațiile dintre Biserica Transilvaniei şi Patriarhia Ecumenică (The Relations Between the Transylvanian Clwrch and the Ecumenical Patriarchate)
 2. Ioana Cristache-Panait, O carte veche – “Carte sau lumină”, Snagov, 1699 – un preot
  şi un cronicar din Șcheii Braşovutuli. Restituiri (An Old Book – “Carte sau lumină”, Snagov, 1699- A Priest and a Chronicler from Şcheii Brașovului)
 3. Vasile Lechinţan, Limba română în viaţa sccuilor de-a lungul secolelor (până în 1918) (The Romanian Language within the Life of the Secklers (Until 1918))
 4. Maria Băilă, Unirea cu Biserica Romei în Trei Scaune. Aspecte din Trei Scaune în contextul general transilvan. (The Unification with the Church of Rome in Trei Scaune. Aspects from Trei Scaune within the General Transylvanian Context)
 5. Ilie Moldovan, Mitropolitul Andrei Şaguna în apărarea existenţei neamului românesc
  din Transilvania, în general, şi din zona arcului intracarpatic, în special. (Bishop Andrei Saguna in Defending the Existence of the Romani an People in Transylvania in General, and the intra-Carpathian Areli, in Special)
 6. Ana Grama, Îndatoraţi la o comemorare – Ioan Petric (+1903-2003) (The Commemoration of Ioan Petric – 1903-2003)
 7. Cristian Ioan Anghel, Aspecte privind situaţia unor şcoli confesionale româneşti în Trei Scaune. Secolul XIX (Aspects Conceming the Situation of Severa/ Confessional Romanian Schools in Trei Scaune. 19th Century)
 8. Sebastian Pîrvu, Consolidarea bisericii ortodoxe române din Ardeal, în secolul al XIX-lea (The Consolidation of the Romanian Orthodox Church in Ardeal, in the 19th Century.)
 9. Nicolae Moldovan, A XXII-a Adunare Generală “Astra” de la Braşov din august 1883
  oglindită în gazeta de limbă maghiară “Szekely Ncmzet” (The 22nd “astra” General Gathering in Brașov, August 1883, Reflected in the Hungarian Magazine “Szekely Nemzet”)
 10. Oana Lucia Dimitriu, Corespondenţa între St. O. Iosif, Virgil Cioflec, Ilarie Chendi şi
  Ion Bogdan – august 1899 – martie 1901 -14 scrisori inedite (Contributions of Literary Histmy Conrespondence Between Şt. O. iosif, Virgil Ciojlec, Ilarie Chendi and Ioan Bogdan, August 1899 – March 1901. 14 Original Letters)
 11. Traian Bosoancă, Din activitatea dr. Titu Liviu Tilea (1866-1930) (Aspccts of Live and Activity of Dr. Titu Liviu Tilea- 1866-1930)
 12. Dorin-Ioan Rus, Etelka Szabo și Arthur Szabo, Lista soldati lor din regimentul 22 Tâargu-Mureș decoraţi după bătălia de la Asiago (Die Liste Der Nach Der Asiagoschlacht Dekorierten Soldaten Des Infanterieregiments Nr. 22 Târgu-Mureș)
 13. Romeo Negrea, Marea Unire şi românii covăsneni (The Great Unification and the Romanians in Covasna)
 14. Nicolae Victor Fola, Biserica ortodoxă română din Harghita în perioada dintre cele
  două războaie mondiale (The Romanian Orthodox Church in Harghita Between the Wars).
 15. Constantin Stan, Patriarhul Miron Cristea şi criza dinastică din România (1925-1930) (Patriarch Miron Cristea and the Dynastic Crisis in Romania)
 16. Valentin Istrate, O pagină de învăţământ românesc în secuime – Liceul “Şt. O. Iosif” din Odorhei (A Page of Romanian Study in “Secuime”. “Şt. O. Iosif” High-School)
 17. Nicolae Victor Fola, Ideal şi acţiune în spirit naţional: Publicistul Octavian M. Dobrotă
  din Odorheiu Secuiesc şi situaţia românilor din Harghita în anii interbelici (Ideal and Action: Joumalist Octavian M. Dobrotă and the Situation ofthe Romanian Minority in Harghita in
  The Period Between the Two Wars).
 18. Constantin Stan, Refugiaţi transilvăneni la Râmnicu Sărat şi Buzău (1940-1941) (Transylvanian Refugees in Râmnicu Sărat and Buzău – 1940-1941)
 19. Petre Ţurlea, Încercări de maghiarizare a ceangăilor în anii 1946-1947 (The Attempt of Conversion the Csangos ta Hungarians in 1946-1947)
 20. Sidonia Puiu, L-am cunoscut pe istoricul David Prodan (1 Met the Historian David Prodan)
 21. Ilie Şandru, Vasile Netea şi Valea Mureşului superior (Vasile Netea and the Superior Mureş)
 22. Ioan D. Bucur, Elisabeta Andrei, Şcoala Profesională Specială Agricolă nr. 16 Miercurea Ciuc. Încercare monografică (Special Professional Agricultura/ School No. 16 in Miercurea Ciuc. Monographic Attempt)

ETNOGRAFIE (ETHNOGRAPHY)

 1. Constantin Catrina, Consideraţii pe marginea unor obiceiuri şi cântece păstoreşti din
  sud-estul Transilvaniei (Braşov şi Covasna). Circulaţie şi stratificare. (Considerations Conceming Some Customs of the Sheperds in South-Eastem Transilvania (Braşov and Covasna). Circulation and Stratification)
 2. Durel Marc, Tipologia gospodăriilor din zona Topliţei. Interferenţe româno-secuieşti
  (Tipologie des maisons dans la region du zone Toplița. Des lnterferences roumain-szeklers)
 3. Nicolae Bucur, Arta decorării ouălor. Câteva aspecte din judeţul Harghita (Mastery of Decorating the Eggs. Several Aspects from Harghita County)
 4. Nicolae Moldovan. Meșteşuguri și tehnică ţărănească pe meleaguri covăsnene (Rustic Arts and Technique in Covasna Area)

SOCIOLOGIE (SOCIOLOGY)

 1. Ioan Lăcătuşu, Structuri etnice și confesionale în județele Covasna şi Harghita (Ethnical and Confessional Structures in Covasna and Iarghita Counties)
 2. Maria Cobianu-Băcanu, Aşteptări şi mesaje de la tineri, în problema relaţiilor interetnice
  dintre români şi maghiari (Expectations and Messages from Young People in the issue of The lnter-Ethnical Relations Issues Between Romanians and Hungarians)
 3. Ioana Lăcătuşu, Aspecte ale problematicii abandonului şi a copilului instituţionalizat în
  judeţul Covasna (Aspects of Abandonment Issue and of the Institutionalised Child in Covasna County)

RECENZII

 1. Mircea Thdoran (Germania), Românii din Covasna şi Harghita, de Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan şi Violeta Pătrunjel
 2. Virgil Nistru Ţigănuş (Galaţi), Memoria indusă, cu referire la volumul Binecuvântată a fost clipa, de Ilie Şandru
 3. Ion Nete (Miercurea Ciuc), De veghe la izvoare, de Nicolae Bucur
 4. Violeta Pătrunjel, Slujind biserica şi neamul, de Gheorghe Răţulea
 5. Doina Butiurcă (Topliţa), Turnul de strajă, de Nicu Vrabie
 6. Ioan Lăcătuşu, Vidacut, de Constantin Costea
 7. Mihai Trifoi (Bixad) Imaginea gennanului în literatura maghiară, de Johann Weidlein
 8. Ioan Lăcătuşu, Jurnal de front al unui cavalerist, de Stelian Florescu
 9. Ioan Lăcătuşu, Genetica ecologică, de Dan Ciobanu

CRONICA ACTIVITĂŢII

 1. Ioan Lăcătuşu, Violeta Pătrunjel, Cronica activităţii Muzeului Carpaţilor Răsăriteni şi a
  Centrului Eclesiastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan”, pe anul 2002
 2. Ioan Lăcătuşu, Violeta Pătrunjel, Cronica activităţii Muzeului Carpaţilor Răsăriteni şi a
  Centrului Eclesiastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan”, pe anul 2003

LISTA AUTORILOR