Press "Enter" to skip to content

Declarație privind Open Access Statement și Licență

Revista Angustia

sprijină accesul liber și neîngrădit la toate tipurile de lucrări științifice. Toate articolele și recenziile publicate în revista noastră pot fi accesate liber imediat după publicare, fără subscripție sau alte bariere de acest fel. Scopul nostru este să facem cercetarea pe deplin accesibilă publicului și să sprijinim transferurile și schimburile globale de cunoaștere.

Noi nu percepem nici un fel de taxe sau plăți pentru analiza preliminară, evaluarea sau publicarea finală a articolelor.  

Noi nu percepem taxe sau plăți pentru descărcarea articolelor și recenziilor publicate în revistă, cu scopul utilizării non-profit (științifice) a acestora de către cititorii noștri. 

Toate articolele publicate în revista noastră sunt protejate prin legile referitoare la drepturile de autor (copyright). Revista Angustia permite descărcarea, copierea, reproducerea și traducerea tuturor articolelor, fără plată, în vederea utilizării exclusive în scop non-comercial, cu condiția menținerii integrității articolului și a accesului complet și exhaustiv  la informația privind citarea ulterioară a textului (inclusiv autorul (ii), titlul articolului, revista, volumul și numărul de pagini ). Orice traducere pentru care nu s-a convenit anterior, de comun acord cu colegiul de redacție, în privința autorizării acesteia, trebuie să fie însoțită de următoarea declarație: “Această traducere este neoficială. Revista Angustia nu a autorizat această traducere.”

Autorii își păstrează drepturile (copyright-ul) și acordă revistei dreptul primei publicări. Lucrarea va fi, în același timp, licențiată în conformitate cu Creative Commons Attribution License, care permite terților să distribuie această lucrare. Cu toate acestea, dreptul respectiv va fi condiționat de recunoașterea anterioară a drepturilor de autor asupra lucrării și  a publicării inițiale a articolului în această revistă. Noi folosim licența de tip CC BY-NC-ND (Attribution-Non Commercial-No Derivs), care permite doar persoanelor interesate să descarce lucrările publicate în revistă și să le distribuie terților, cu condiția menționării exprese a autorului. Aceste persoane  nu au dreptul să modifice conținutul lucrării, sub orice formă, sau să o folosească în scopuri comerciale.

Toți autorii care vor publica în Revista Angustia acceptă această declarație drept condiții de bază pentru publicare. Autorii care vor decide să accepte aceste condiții de acces liber la informație (Open access) și vor dori ca lucrarea lor să fie accesibilă online vor fi rugați să semneze un acord de licențiere conform regulilor de Open access (Open access licence agreement).

88x31